Suomen oikeuslääketieteellisen yhdistyksen koulutustilaisuus ja vuosikokous

Paikka: Onnettomuustutkintakeskus, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki, Auditorium
Aika: Torstai 28.4.2016
Koulutustilaisuuden kohderyhmä: yhdistyksen jäsenet, oikeuslääkärit, oikeushammaslääkärit, sekä muut onnettomuustutkintaan ja/tai uhrintunnistustoimintaan ammatissaan liittyvät henkilöt
Erikoislääkärikoulutus: haettu teoreettisen kurssimuotoiseen koulutukseen oikeuslääketiede (7 tuntia), kirurgian runkokoulutus, ortopedia ja traumatologia sekä anestesiologia (4 tuntia)
Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyskoulutus: hyväksytään koulutukseen

OHJELMA
8.30-8.35 Professori Antti Sajantila Koulutuspäivien avaus
ONNETTOMUUSTUTKINNAN ABC
8.30 – 9.00 Dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus tutkintaviranomaisena
9.00 – 9.30 Dosentti Veli-Pekka Nurmi Turvallisuustutkinnan säädöspohja
9.30 – 10.00 Dosentti Veli-Pekka Nurmi Tutkinnan metodiikka ja tutkintaprosessi
10.00 – 10.30 TAUKO
10.30 – 11.00 Dosentti Veli-Pekka Nurmi Ihminen ja organisaatio onnettomuuden aiheuttajana
11.00 – 11.30 Dosentti Veli-Pekka Nurmi Suuronnettomuustutkinnan erityispiirteet
11.30 – 12.30 LOUNASTAUKO
UHRINTUNNISTUKSEN ABC
12.30 – 12.55 Rikosylikomisario Göran Wennqvist Uhrintunnistuksen yleiset periaatteet
12.55 – 13.20 Professori Antti Sajantila Oikeuslääkärin tehtävät uhrintunnistustoiminnassa
13.20 – 13.45 HLT Olli Varkkola Oikeushammaslääkärin tehtävät uhrintunnistustoiminnassa
13.45 – 14.15 TAUKO
14.15 – 14.35 Tutkija Niklas Söderholm Sormenjäljet ja uhrintunnistus
14.35 – 15.00 Dosentti Jukka Palo DNA-tutkimukset uhrintunnistuksessa
15.00-15.05 Professori Ilkka Ojanperä Koulutuspäivien lopetus ja kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
15.05-15.15 TAUKO
15.15-16.00 SUOMEN OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS